توفیق در اجرای پروژه‎های متعدد در عرصۀ «خدمات شهروند الکترونیک»، طراحی و پیاده‌سازی سامانۀ الکترونیک نگهداری و تعمیرات (سانت)، طراحی و پیاده‎سازی سامانۀ تعیین موقعیت تجهیزات بانکی با هدف ارتقاء و تسهیل فعالیت‎های واحد پشتیبانی و کسب رتبۀ نخست در زمینۀ «ارائۀ خدمات پشتیبانی» از شورای عالی انفورماتیک کشور سبب خودباوری و ارتقای روزافزون فعالیت‎های تیم سامانه در حوزۀ پشتیبانی شده است.

در حال حاضر نیز امید است با ارائۀ خدمات نصب، سرویس و نگهداری دستگاه های پیشخوان بانکی انصار توسط پشتیبان‎های متعهد و کارآمد از سراسر کشور بتوانیم عضوی موثر در رشد و توسعۀ اقتصادی میهن اسلامی باشیم.