کارت شهروندی یکی از ارکان اصلی و مهم در هوشمندسازی و ایجاد بستر مناسب برای ارائه سرویس های شهروندی و مدیریت شهری به شمار می رود.

هر شهروند می تواند بر روی انواع پذیرنده ها نسبت به پرداخت های خرد خود اقدام نماید. درصورت تمایل شهروندان محترم می توانند با اتصال این کارت به حساب بانکی، پرداخت هایی که مبلغ بالایی نسبت به پرداخت خرد دارند (مانند خرید از فروشگاه ها) را به راحتی انجام دهند و از سرویس ها و نرم افزارهای بانکی برای گزارش گیری های خود در این نوع پرداخت استفاده نمایند.

باتوجه به قابلیت ها و خدمات کارت در پرداخت های خرد، انجام پرداخت های شتابی و شاپرک با استفاده از قابلیت های بانکی آن و در نهایت وجود روش های هفتگانۀ شارژ موجب شده است تا کارت شهروندی، به کیف پول الکترونیک شهروندان در پرداخت های خرد و شتابی تبدیل شود که در انواع پرداخت های خدمات شهری قابل استفاده است.