روش اول: مراجعه به ایستگاه شهروندی
در این فرایند شهروند با رجوع به هریک از ایستگاه های شهروندی ضمن پرداخت به صورت نقدی یا با استفاده ازکارت بانکی نسبت به خرید و یا افزایش اعتبار کارت شهروندی خود اقدام می نماید.

(برای آگاهی از موقعیت مکانی نزدیکترین ایستگاه شهروندی «نسخۀ اندروید نرم افزار تعیین موقعیت تجهیزات بانکی (BCL)» را از اینجا دانلود کنید.)

روش دوم: مراجعه به پیشخوان‌های بانکی بانک انصار (Cashless ATM)
در این فرایند شهروندان محترم با رجوع به یکی از پیشخوان های بانکی بانک انصارو استفاده از کارت بانکی (کارت های بانکی عضو شتاب و شاپرک) خود می توانند نسبت به خرید کارت شهروندی و یا افزایش اعتبار کارت شهروندی خود اقدام نمایند.

(برای آگاهی از موقعیت مکانی نزدیکترین پیشخوان بانکی «نسخۀ اندروید نرم افزار تعیین موقعیت تجیهیزات بانکی (BCL)» را از اینجا دانلود کنید.)

روش سوم: مراجعه به خودپردازهای بانک انصار
در این روش شهروندان محترم می توانند با مراجعه به یکی از خودپرداز های بانک انصار
و استفاده از کارت بانکی (کارت های بانکی عضو شتاب و شاپرک)خود نسبت به افزایش اعتبار کارت شهروندی اقدام نمایند.

(برای آگاهی از موقعیت مکانی نزدیکترین خودپرداز بانکی «نسخۀ اندروید نرم افزار تعیین موقعیت تجهیزات بانکی (BCL)» را از اینجا دانلود کنید.)

روش چهارم: شارژ کارت بصورت اینترنتی
در این فرایند شهروندان محترم می توانند با مراجعه به باشگاه مشتریان سامانه الکترونیک انصار از طریق درگاه اینترنتی پرداخت نسبت به افزایش اعتبار کارت شهروندی خود اقدام نمایند.

روش پنجم: استفاده از پوزهای فروشگاهی
در این روش، شهروندان محترم می توانند با مراجعه به فروشگاه های سطح شهر مانند سوپر مارکت ها و یا روزنامه فروشی ها و … که دارای پایانه فروش بانکی انصار هستند، نسبت به افزایش اعتبار کارت شهروندی خود اقدام نمایند.

(برای آگاهی از موقعیت مکانی نزدیکترین پوز فروشگاهی «نسخۀ اندروید نرم افزار تعیین موقعیت تجهیزات بانکی (BCL)» را از اینجا دانلود کنید.)

روش ششم:

شارژ کارت شهروندی با استفاده از NFC موبایل

روش هفتم:

شارژ کارت شهروندی با استفاده از USSD