در این سامانه تعیین موقعیت دستگاه های حمل و نقل درون شهری اعم از اتوبوس، مینی بوس، ون و تاکسی براساس پارامترهای زمان، مسافت، تغییر جهت و وقوع رویداد انجام می شود. ردیابی برخط خودروها و اعلام هشدارهای برخط با توجه به محدوده های جغرافیایی تعیین شده و اعلام تخطی خودروها از محدوده مجاز سرعت از مزایای مهم استفاده از سامانه مکان یاب خودرو به شمار می رود.

سایر قابلیت های این سامانه عبارتند از:

  • تعیین فهرست رانندگان مجاز ؛
  • تعیین وزن محموله طی سفر با استفاده از سنسور وزن؛
  • تعیین میزان سوخت صرفی؛
  • تعیین تعداد و مدت زمان سفرهای انجام شده هر خودرو؛
  • تعیین مدت زمان توقف خودروها؛