به منظور رفع مشکلات پارک خودروها و کمک به کنترل هر چه بیشتر تردد، شرکت سامانه الکترونیک انصار به طراحی، تولید، اجرا و پشتیبانی پارکینگ‎های هوشمند در دو نوع حاشیه ای (پارکبان) و غیرحاشیه ای می پردازد.

پارکینگ حاشیه ای ( سامانه پارکبان)

 • استفاده از پوز بانکی بی سیم در بستر GPRS؛
 • چاپ رسید برای مشتری شامل رسید رزرو پارکینگ، رسید مشتری و رسید پارکبان؛
 • استفاده از تعرفه های متفاوت و تعیین هزینه پارکینگ طبق فرمول های محاسباتی مختلف؛
 • تعیین مدت زمان پارک؛
 • سیستم حضور و غیاب پارکبان و چاپ گزارش کارکرد روزانه؛
 • پرداخت نقدی و غیر نقدی(کارت شهروندی) هزینه پارکینگ؛
 • نگهداری سابقه فروش در سامانه (تعداد و مبلغ پرداخت های نقدی و غیرنقدی بصورت مجزا).

پارکینگ غیر حاشیه ای

 • استفاده از پوز بانکی فروشگاهی با قابلیت اتصال به اینترنت؛
 • امکان رزرو جایگاه های معین در زمان معین؛
 • چاپ رسید برای مشتری شامل رسید رزرو پارکینگ، رسید مشتری و رسید پارکینگ؛
 • استفاده از تعرفه های متفاوت و تعیین هزینه پارکینگ طبق فرمول های محاسباتی مختلف؛
 • تعیین مدت زمان پارک؛
 • ثبت ساعت خروج خودرو؛
 • سیستم حضور و غیاب متصدی پارکینگ و چاپ گزارش کارکرد روزانه؛
 • پرداخت نقدی و غیر نقدی(کارت شهروندی) هزینه پارکینگ؛
 • نگهداری سابقه فروش انجام شده در سامانه (تعداد و مبلغ پرداخت های نقدی و غیرنقدی بصورت مجزا).