شهروندان می‎توانند با استفاده از کارت شهروندی بانک انصار نسبت به خرید نان اقدام نمایند. فرآیند خرید در نانوایی بدین صورت است که در نانوایی‎هایی که چند نوع نان به فروش می‎رسد نوع نان و تعرفه هریک در منوی پایانۀ فروش (پوز) تعریف شده است. شهروند نوع و تعداد نان مورد نیاز را انتخاب نموده و نسبت به پرداخت آن با استفاده از کارت شهروندی اقدام می‎کند. در نانوایی‎های سنتی (مانند سنگکی) شهروندان می‎توانند نوع نان اعم از کنجدی (یک رو یا دو رو) یا ساده را نیز انتخاب کنند. قابل ذکر است پایانه فروش در سیستم نانوایی از قابلیت‎های سیستم نوبت دهی (صف) نیز برخوردار است به این معنی که در رسید صادر شدۀ پایانه فروش علاوه بر هزینه نان، نوبت مشتری نیز درج می شود.

به طور کلی مزایای این سامانه عبارتند از:

  • امکان پرداخت هزینه نان به قیمت مصوب از طریق کارت شهروندی
  • نوبت دهی در نانوایی
  • انتخاب چند نوع نان و محاسبه هزینه کل پرداختی
  • امکان پرداخت نقدی و غیر نقدی(کارت شهروندی) هزینه نان
  • نگهداری سابقه فروش نانوایی ها در سامانه (تعداد، مبلغ پرداخت های نقدی و غیرنقدی بصورت مجزا)
  • گزارش کارکرد شیفت های مختلفکاری