مسافران می توانند با استفاده از کارت شهروندی بانک انصار نسبت به پرداخت کرایه تاکسی طبق تعرفه های تعیین شده اقدام نمایند.

شیوه های پرداخت کرایه تاکسی با استفاده از کارت شهروندی عبارتند از

  • تاکسی خطی(کرایه ثابت)،
  • تاکسی گردشی(کرایه متغیر) با قابلیت اتصال (یا عدم اتصال) به تاکسی متر،
  • تاکسی دربست با قابلیت اتصال (یا عدم اتصال) به تاکسی متر