شهروندان می‎توانند با استفاده از کارت شهروندی بانک انصار نسبت به انتخاب نوع ورزش و پرداخت هزینه آن طبق تعرفه‎های تعیین شده اقدام نمایند.

قابلیت های اصلی این سامانه به شرح زیر است:

  • امکان پرداخت هزینه بلیط به قیمت مصوب از طریق کارت شهروندی
  • امکان استفاده از چند نوع سرویس در یک مجموعه ورزشی (استخر، بدنسازی، سونا، جکوزی و…)، تفریحی(شهربازی) و …. با محاسبه هزینه کل پرداختی
  • امکان پرداخت نقدی و غیر نقدی(کارت شهروندی)
  • نگهداری سابقه فروش های انجام شده در سامانه (تعداد،،مبلغ پرداخت های نقدی و غیرنقدی بصورت مجزا)
  • چاپ رسید کارکرد شامل نوع سرویس و سرجمع مبالغ هر سرویس
  • گزارش کارکرد شیفت های مختلف کاری