سامانۀ اتوماسیون تغذیه از دو زیر سیستم سفارش غذا و تحویل غذا تشکیل شده است. این سامانه امکان رزرو غذا را برای کاربران فراهم می‎سازد و در هنگام توزیع، غذا مطابق رزرو انجام شده به کاربران عرضه می شود.

مزایای سامانه

  • امکان تعریف سلف سرویس‎های متعدد
  • امکان تعریف، سفارش و رزرو غذای روزانه، دسر و نوشیدنی
  • خواندن اطلاعات کارت و نمایش سفارش به کاربر
  • تعیین حداکثر مهمان مجاز برای یک کارمند در یک روز و یک ماه
  • تعیین زمان مجاز برای رزرو غذا
  • تعیین ساعات شروع و پایان سرو غذا
  • دریافت گزارش در قالب فایل‌های excel و PDF