«سامانه جامع خدمات شهروند الکترونیک» شرکت سامانه الکترونیک انصار شامل تمام زیرسیستم‎های پرداخت خرد است که عبارتند از پرداخت‎های خرد شهری در حوزۀ حمل‌ونقل درون‎شهری (اعم از اتوبوس، مینی‎بوس، ون، ، تاکسی و غیره)، پارکومتر، پارکینگ‎، اماکن ورزشی و تفریحی، نانوایی‌ها، موزه‌ها، فروش آب شیرین، صندوق صدقات الکترونیک و …
تکیه بر زیرساخت‎های پرداخت الکترونیک بانک انصار که امکان واریز روزانۀ منابع خرد جمع‎آوری شده را به حساب ذینفعان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) فراهم می‎سازد، مزیت رقابتی این سامانه به شمار می رود.