سامانه ثبت اطلاعات متقاضیان همکاری


مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی (الزامی)

نام پدر (الزامی)

تاریخ تولد (الزامی)

محل تولد

شماره شناسنامه

شماره ملی

وضعیت تاهل:
 مجرد متاهل
تعداد فرزندان:

پست الکترونیک (الزامی):


وضعیت نظام وظیفه

وضعیت نظام وظیفه:
 پایان خدمت معافیت

نوع معافیت:


اطلاعات تماس

آدرس محل سکونت

آدرس محل کار قبلی

تلفن منزل

تلفن همراه


وضعيت تحصيلي (درصورتيکه داراي تحصيلات دانشگاهي نا پيوسته مي باشيد، مشخصات هر مقطع تحصيلي مشخص گردد.)


تجارب (مرتبط) کاري


تاریخ آغاز همکاری
//

تاریخ پایان همکاری
//تاریخ آغاز همکاری
//

تاریخ پایان همکاری
//

تاریخ آغاز همکاری
//

تاریخ پایان همکاری

//دوره هاي آموزشي

گواهينامه : دارد ندارد
گواهينامه : دارد ندارد
گواهينامه : دارد ندارد


ميزان آشنايي با زبانهاي خارجيميزان آشنايي با کامپيوتر

مهارتهاي اختصاصي و دانش شغلي خود را که به واسطه تحصيلات، آموزش و تجربه کسب نموده ايد به ترتيب اولويت بنويسيد

1)

4)
2)

5)
3)

6)


نوع همکاری مطلوب شما با مجموعه ی سامانه ی الکترونیک انصار

 تمام وقت ساعتي پروژه اي مشاوره اي


با توجه به توانمندی های خود فکر میکنید در کدام یک از واحدهای مجموعه سامانه الکترونیک انصار میتوانید حداکثر اثر بخشی را داشته باشید ؟ چرا؟

بارگذاری فایل رزومه