مأموریت واحد تحقیق و توسعۀ شرکت «سامانه الکترونیک انصار» کمک به بهبود تصمیم‌گیری‎های کلان شرکت است. انجام فعالیت‌های پژوهشی، مشاوره‎ای، جمع‎آوری اطلاعات برای پشتیبانی از تصمیم‎گیری‎های مدیران، ارزیابی دوره‎ای فعالیت‎ها و چاره‎اندیشی علمی در مورد مسائل فعلی و آتی مرتبط با توسعۀ کمی و کیفی شرکت از جمله اقداماتی است که توسط پرسنل این واحد انجام می‌شوند. وظایف این واحد که تحقق آنها در گروی همکاری و هماهنگی نزدیک با سایر واحدهای شرکت است، عبارتند از:

 1. آموزش کارشناسان بخش تحقیق و توسعه در راستای دستیابی به اطلاعات از منابع متعدد و معتبر؛
 2. ایجاد بانک اطلاعاتی علمی–فناوری قوی در شرکت؛
 3. جمع‌آوری اطلاعات علمی و فنی شرکت‎های فعال در زمینهIT در سراسر دنیا؛
 4. ایجاد تسهیلات به منظور استفاده پرسنل از امکانات پژوهشی و اطلاع‌رسانی دانشگاه‎ها و نهادهای تحقیقاتی کشور؛
 5. جمع‌آوری اطلاعات در مورد نهادها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی (دانشگاهی) و شناسایی کارشناسان و اساتید مجرب در داخل و خارج از کشور به منظور برقراری ارتباطات علمی و فنی و همکاری‎های مشاوره‌ای؛
 6. ایجاد بسترهای لازم به منظور انتقال فناوری در زمینه‌های مستعد شرکت؛
 7. برقراری ارتباط با شرکت‎های خارجی و تبادل اطلاعات بویژه با واحدهای تحقیق و توسعۀ آنها؛
 8. شناسایی و بررسی فرآیندها؛
 9. شناسایی فناوری‌های جدید و معرفی آنها به پرسنل؛
 10. تعریف پروژه‌های جدید در راستای بهینه‌سازی فعالیت‌های شرکت و انجام طرح‌های تحقیقاتی؛
 11. نگارش مقالات علمی در سطح داخلی و خارجی؛
 12. تهیه گزارش‌های توجیهی فنی و اقتصادی؛
 13. تهیۀ گزارش‌های ارزیابی زیست‌محیطی؛
 14. ارائه مشاوره‌های فنی در زمینه IT و صنایع مرتبط.