مزایای رقابتی گروه فنی مهندسی:

­­ بهره‏ گیری از فناوری و قطعات الکترونیک روز دنیا در طراحی محصولات؛

گسترش طیف خدمات مبتنی بر کارت شهروندی و کیف پول الکترونیک؛

ملاحظات امنیتی کارتخوان ( بهره‏ گیری از SAM Module)؛

رمزنگاری اطلاعات حساس و مهم در تبادل اطلاعات با سرور؛

قابلیت ایجاد Black List در کارتخوان؛

قابلیت انجام تنطیمات محصولات از طریق GPRS/GSM و Serial Port؛

قابلیت ایجاد ارتباط در بسترهای LAN- GPRS- WIFI ؛

قابلیت تخصیص چندین خط اتوبوس‏رانی به یک دستگاه اعلام صوتی ایستگاه؛

قابلیت ایجاد تماس دوطرفه بین راننده و مرکز کنترل و ایجاد تماس‏ های ضروری (Emergency Call)؛

قابلیت اعلام صوتی و متنی ایستگاه‏ها در داخل اتوبوس.