اجرای پروژه همواره با ریسک همراه است، این ریسک می‎تواند ناشی از اجرای پروژه‌های جدید باشد یا ناشی از اجرای پروژه‌های معمول در محیط‌های جدید. تجربه نشان داده است با استفاده از ابزارهای مدیریت پروژه ‎می‎توان به راهکاری اثربخش برای کنترل شرایط اجرای پروژه و ایجاد توازن در هزینه و کیفیت دست یافت. بر این اساس واحد مدیریت‌ پروژۀ شرکت «سامانه الکترونیک انصار» مسوولیت برنامه‌ریزی و هدایت پروژه‎های شرکت را بر عهده دارد. پرسنل این واحد در تلاشند تا در محیط مملوء از ریسک‌ با رعایت زمان، کیفیت، هزینه و بکارگیری ابزارهای مناسب، ضمن تضمین دستیابی به اهداف پروژه،‌‌‌ رضایت مشتریان را جلب نمایند. از وظایف اصلی این واحد می‎توان موارد زیر را برشمرد:

مدیریت اهداف: کنترل پروژه از طریق نظارت بر اهداف مورد نظر کارفرما؛
مدیریت هزینه‎ها: کنترل مالی پروژه، از طریق گردآوری، سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش دربارۀ اطلاعات مربوط به هزینه‎‌ها؛
مدیریت زمان: عبارت است از برنامه‌ریزی، زمان‎بندی و اعمال نظارت بر پروژه برای دستیابی به آماج‌های زمانی؛
مدیریت منابع انسانی: مستلزم هدایت و هماهنگ‎سازی سازمان اداری افرادی است که در اجرای پروژه نقش دارند؛
مدیریت ارتباطات: جریان اطلاعات را میان اعضای تیم پروژه و مدیریت برقرار می‏کند و به تضمین اتمام موفقیت‌آمیز پروژه یاری می‎رساند؛
مدیریت کیفیت: عبارت است از تحقق استانداردهای کیفیتی که برای عملکرد پروژه تعیین شده‎اند؛
مدیریت قرارداد/تدارک: عبارتست از انتخاب، مذاکره و ثبت سفارش‎ها و سازمان دادن تدارکات مواد، تجهیزات و خدمات؛
مدیریت ریسک: از طریق شناخت شرایط و تجزیۀ آنها، به بررسی احتمال رخداد امور غیر قابل پیش‎بینی مربوط به پروژه می‎پردازد؛
مدیریت یکپارچه‎سازی پروژه: هماهنگی کارکردهای گوناگون پروژه به نحو احسن را تضمین می‌کند.