«ارائۀ خدمات و محصولات با کیفیت، فوق العاده و نوآورانه مبتنی بر فناوری های نوین در حوزۀ تأمین، تجهیز و پشتیبانی تجهیزات بانکی و کارت های هوشمند پرداخت الکترونیک با تکیه بر تدبیر مدیریت و تخصص و توانمندیتیم فنی و با هدف ارزش آفرینی و کسب رضایت مشتریان و ذینفعان شرکت»

شرکت در راستای مأموریت خود به دنبال تحقق موارد زیر است:

  • توسعه شرکت به عنوان یک بنگاه اقتصادی با هدف ایجاد اشتغال فعال و کسب درآمد مشروع با بالاترین کیفیت ممکن به مشتریان و جلب رضایت آنان؛
  • انتفاع منطقی و معقول کلیه ذینفعان شرکت اعم از سرمایه گذاران، مشتریان، طرف‌های تجاری و کارکنان؛
  • دستیابی به دانش فنی و تخصصی روز دنیا و بومی سازی توانمندی های الکترونیک در کشور؛
  • ایجاد بازارهای جدید و حضور در حوزه های جدید خدمات الکترونیک؛
  • ایجاد زمینه های توسعه خلاق در حوزه فناوری های بومی بویژه در صنعت بانکداری و پرداخت های خرد شهری؛
  • شناسایی و بهره گیری از دستاوردهای نوین صنعت بانکداری الکترونیک دنیا در حوزۀ تجهیزات؛
  • تأمین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری حوزه های تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مشتریان.