مهم ترین ارزش‌‎ها و اصول حاکم بر عملکرد شرکت با اعتقاد به ارادۀ برترخداوند متعال؛ عبارتند از:

  • تمرکز در کسب سود مشروع، منطقی و متناسب برای کلیۀ ذینفعان؛
  • شفافیت و سلامت تجاری در حوزۀ کسب‌وکار؛
  • صداقت در گفتار و کردار و امانتداری در برابر مشتریان؛
  • رعایت اخلاق حرفه ای در کسب و کار؛
  • پایبندی به ارزش های دینی، اخلاقی و حرفه‌ای در کلیۀ شئون شرکت؛
  • تلاش موثر و توجه به رضایت مشتری به عنوان رکن بقای شرکت؛
  • حفظ کرامت انسانی کارکنان به عنوان مهم ترین عامل توسعۀ شرکت؛
  • کمک به کارآفرینی و اشتغال‌زایی در راستای توسعۀ رفاه و عدالت اجتماعی در کشور.