ما حمل و نقل را می‌فهمیم

شبکه حمل و نقل عمومی شریان حیاتی هر شهر است و در صورتی که پویایی آن از نظر اقتصادی تضمین شده باشد سبب رشد و شکوفایی زندگی شهری خواهد شد. با توجه به گسترش زندگی شهری و افزایش جمعیت، این امر نیازمند ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته مبتنی بر فناوری روز در عرصۀ اطلاعات و ارتباطات است.

سازمان‌های پیشرو در حوزۀ حمل و نقل در سراسر جهان، از راه‌حل‌های پیشرفته فناوری اطلاعات به منظور برنامه‌ریزی، بهینه‌سازی و نظارت بر خودروها و افراد سازمان خود استفاده می‌کنند. بر این اساس کیفیت سرویس‌های حمل و نقل، معیاری مهم برای ارزیابی عملکرد در اختیار اپراتورها و مسئولین شهرداری‌ها قرار می دهد. افزون بر این، مسافران نیز انتظار دارند طبق برنامه ریزی های فردی خود به موقع و راحت به مقصد برسند. اجرای این اهداف وظیفۀ ما است و روزانه هزاران تراکنش، بهینه‌سازی، کنترل و نظارت بر حرکت به منظور رسیدن به بالاترین میزان بهره‌وری و کیفیت در قالب سامانه‎ای یکپارچه انجام می‌شود.