به طور کلی برای بیان مزایای استفاده از پیشخوان های بانکی انصار (Cashless ATM) می توان موارد زیر را برشمرد:

 • سرعت در ارائۀ خدمات و افزایش تراکنش‌های بانکی نسبت به رقبا به لحاظ پشتیبانی از عملیات شتاب؛
 • سرعت مناسب در ارائۀ خدمات به مشتری؛
 • پشتیبانی از بارکد دوبعدی، کارت‎های مایفر و مگنت؛
 • نصب و راه‎اندازی و جابجایی آسان؛
 • ارائۀ خدمات بانکی بصورت ۲۴ ساعته؛
 • امکان نصب ساده در مراکز مختلف دولتی، آموزشگاهی و آموزشی، فروشگاهی و تفریحی با حفظ نکات امنیتی بانک؛
 • عدم نیاز به شبکه‎های کابلی به منظور ارتباط با شبکۀ شتاب؛
 • دسترس‎پذیری و عدم نیاز به مراجعه به شعب بانک؛
 • قابلیت اختصاصی‎سازی خدمات برای کسب‎وکارهای مختلف؛
 • صرفه‎جویی در وقت شهروندان؛
 • سادگی، امنیت و کاربرپسند بودن[۱] سیستم؛
 • پرهیز از مشکلات نقل و انتقال پول نقد.
 • [۱] User friendly

مزایای پیشخوان های بانکی انصاردر مقایسه با ATM

 • عدم نیاز به محاسبات رسوب پول موجود در ATM؛
 • هزینۀ پایین نصب و راه‎اندازی؛
 • ارائۀ تمام امکانات و خدمات جاری ATM؛
 • ابعاد کوچکتر نسبت به ATM؛
 • پشتیبانی راحت و ارزان نسبت به ATM؛
 • حمل‎ونقل، نصب‎ونگهداری ساده‎تر نسبت به ATM.

مزایای دستگاه خودپرداز غیرنقدی در مقایسه با پایانه‎های فروش (POS)

پیشخوان بانکی انصار (Cashless ATM)

 • پوشش دامنۀ گسترده‌ای از خدمات
 • عدم وابستگی به یک فرد (N2N)
 • قابلیت توسعۀ خدمات
 • قابلیت شخصی‎سازی

پایانه‎های فروش

 • پوشش یک نوع خدمت
 • محدود به یک نفر (پذیرنده) (Nà۱)
 • محدودیت توسعۀ خدمات