از آنجا که بخش چشمگیری از استفادۀ کاربران از دستگاه‎های خودپرداز نقدی یا ATM ها را تراکنش‎های غیرنقدی تشکیل می‎دهند به منظور پوشش‎دهی این خدمات و نیز معرفی خدمات جدیدی که ارائۀ آنها توسط دستگاه‎های ATM مقرون به صرفه نیست، نسل جدیدی از دستگاه‌های خودپرداز با عنوان «دستگاه‎های خودپرداز غیرنقدی[۱] یاRTM[2]ها» برای اولین بار در سال ۲۰۱۲، به بازار معرفی شدند. بنابر باور صاحبنظران، دستگاه‎های جدید سبب تحول بانکداری بدون شعبه[۳] خواهند شد.

دستگاه‎های خودپرداز غیرنقدی که با نام «پیشخوان‎های بانکی انصار» در بازار شناخته می شوند، تمام خدمات دستگاه‌‎های خودپرداز نقدی، به استثنای تراکنش‎های نقدی را انجام می‎دهند. از آنجا که درون این دستگاه‎ها، وجه نقد نگاهداری نمی‌شود، ریسک ربایش یا مفقود شدن پول به کلی در استفاده از این ابزار پرداخت از میان رفته است. اثربخشی هزینه‌ای بالایی و امکان برقراری ارتباط به صورت ویدئوکنفرانس بین مشتری و متصدی حاضر در مرکز تماس تلفنی بانک، از ویژگی‌های دیگر «پیشخوان‎های بانکی انصار» به شمار می روند. به علاوه، اجرای نرم‎افزاری مشابه ATMها و قابلیت شخصی‌سازی خدمات، پیشخوان‎های بانکی انصار را قادر ساخته که طیف کاملی از خدمات بانکی را ارائه دهند. مجموع این عوامل سبب شده‎اند، این دستگاه‎ها یکی از مهمترین محصولات صنعت خدمات بانکداری خویش‎خدمت[۴] به شمار روند چرا که با استفاده از این ابزار بانک‎ها می‌توانند به شیوه‎ای موثر پایگاه مشتریان[۵] خود را افزایش دهند و اطمینان حاصل کنند هر کجا که مشتری وجود دارد آنها هم امکان فعالیت خواهند داشت.

[۱] Cashless ATM

[۲] Retail Teller Machine

[۳] Branchless Banking

[۴] Self-Service

[۵] Customer Base